1º Congreso Multimodal Técnicos Sanitarios

Programas Científicos 1º Congreso Técnicos Sanitarios

Programa Científico 1º Congreso

1º Congreso Multimodal Técnicos Sanitarios (13 de Octubre 2022)

I Jornadas de Formación Técnicos Sanitarios

I Jornada en Formación Multimodal Técnicos Sanitarios (14 de Octubre 2022)